P1070490

Mattias framför koret och uppmätningarna av kyrkan daterade 1908.