Leaderprojekt 2020-2021

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan har Södra Råda Akademien sökt och beviljats Leaderstöd för att utveckla besöksplatsen Södra Råda gamla kyrkplats.

Om projektet

Finansieringen för att färdigställa uppbyggnaden av Södra Rådas medeltida kyrka som brann ner 2001 är säkrad. Dock finns det mycket runt omkring på själva kyrkplatsen som behöver förbättras för att ge besökare en minnesvärd upplevelse av den otroliga resa denna byggnation genomfört, lyfta historien runt Södra Råda socken samt göra platsen lättillgänglig för alla besökare. Södra Råda Akademien, som ansvarar för projektets genomförande och förvaltning, medverkar i Regionens landsbygdsutveckling via projektet Hållbara platser. Vi har under lång tid arbetat med en plan för bygden och kyrkplatsen där vår vision och mission kan sammanfattas på följande sätt:

Vision: “Södra Råda, en levande bygd som erbjuder historia, kultur och service i harmoni med naturen”

Mission: “Genom kyrkans återuppbyggnad återtar Södra Råda sin plats på kartan som populär destination och ger ökad volym och kvalitet åt all verksamhet i bygden”

https://www.sv.se/avdelningar/sv-skaraborg/sv-projekt/projekt-sodra-rada-kyrkplats/