Rapporter

Vetenskapliga rapporter och dokument om Södra Råda ligger under Hantverkslaboratoriets hemsida : 

Här nedan finns några exempel på rapporter och artiklar om projektet:

Taklaget i Södra Råda

Traditional crafts skills as an source of historical knowledge

En medeltida stege Dokumentation av stege Sala sockenkyrka kopia

Projektets hantverkare medverkar ibland i olika tidskrifter, här en artikel i tidningen slöjd. s_40-45_Södra_Råda_2

Det är lätt att tro att framtagandet av stockar är det mest arbetskrävande momentet vid byggandet av en medeltidskyrka. Klyvning av brädor och spån till tak och väggar är det som tar mest tid. Läs en artikel om klyvning här: Södra Råda klyvning

-Behuggningsteknik i Södra Råda och Hammarö kyrkor – -1300-tals yxor i litteratur och magasin- Kalle Melin och Olof Andersson: Rapport

För at kunna rekonstruera de ursprungliga fönsteröppningarna i Södra Råda har cirkelgeometri en viktig funktion.

Gästhantverkarprojekt av Mattias Helje 2015.

Utgångspunkt för Mattias Heljes gästhantverkarprojekt är att en spik är ett byggnadsmaterial som kan ge värdefull information om både en byggnads och om byggandets historia.

Mattias har i projektet tagit utgångpunkt i de spikar som samlades upp i brandresterna efter branden av Södra Råda gamla kyrka.

Med anledning av den pågående rekonstruktionen av Södra Råda gamla kyrka har projektet kommit att koncentreras kring en undersökning av de medeltida spikarna.  Läs Mattias rapport här:1615013_medeltida-byggnadsspik_srgk_mh_161010-mini