Stiftsprojekt

Om stiftsprojekt

Som ett mycket viktigt resultat av kunskapsbygget vid Södra Råda har hantverkare från föreningen med sin expertkunskap i samverkan med museum och svenska kyrkan inlett flera s.k. stiftsprojekt.

Stiftsprojekten har haft som syfte att öka kännedomen om det medeltida kulturarv som fortfarande finns bevarat i många av kyrkans byggnader. Flera viktiga upptäckter av medeltida välbevarade konstruktioner och värdefull timmermanskonst har gjorts. Här nedan en kort sammanställning av olika rapporter i de stift där  vi i olika grad driver eller varit delaktiga i inventeringar och djupundersökningar.

Om stavspån https://www.youtube.com/watch?v=OmjRoAmTgU0

Lund: Läs om Karl-Magnus Melins omfattande inventeringar i Skåne län på https://timmermanskonst.wordpress.com

Skara: Klockstapel projektet, upptäckten av 7 medeltida Klockstaplar och Inventering av Mölltorp-taklagsundersökning och inventeringen av Norra Fågelås taklag norra-fågelås

Strängnäs: Daniel Erikssons omfattande inventeringar i Strängnäs stift  Medeltida taklag i Närke: 2013-2014 och inventeringen av ett antal kyrkor i Stockholm MEDELTIDA KYRKOTAKLAG,

Karlstad: Rester av en timmerkyrka i Rudskoga torn och upptäckten av en medeltida kyrka i Trankil

Västerås:

Göteborg:

Linköping: Robin Gullbrandsson sammanställning om Medeltida taklag