Historia

Den gamla kyrkan

Hösten 2001 brann Södra Råda gamla kyrka ner till grunden. Kyrkan var unik, en av få bevarade medeltida träkyrkor i Sverige och en värdefull del av vårt kulturarv. Inte minst tack vare det medeltida måleriet som prydde varje centimeter av kyrkans väggar och tak. Bilden ovan visar en del av denna fantastiska syn som mötte den som steg in kyrkorummet.

Interiör av den medeltida kyrkan innan branden 2001. (Klicka på bilden för att se den större.)

Södra Råda

Historiskt var området kring Södra Råda en viktig mötesplats mellan skogarna i Värmland och jordbruksbygderna längs Tidan. De mäktiga ekonomiska intressena som fanns kring laxfisket i Amn, idag Gullspångsälven, bidrog till platsens betydelse.

Södra Råda passerades även av pilgrimer som under århundrader vandrade  till Nidaros, dagens Tondheim för att helga en av Nordens största helgon, kung Olav. Områdets strategiska betydelse bevisas av att borgen Amneholm på 1360-talet anlades på två holmar vid älvutloppet i Vänern.

Enligt de utgrävningar som gjordes efter brandens så fanns en äldre stavkyrka  i Södra Råda redan på 1100-talet. På 1310-talet byggdes den större timmerkyrkan som brann ner till grunden 2001. Påkostade målningar av yppersta klass prydde koret redan ett tiotal efter uppförandet. De många kyrkomålningarna i Långhuset av Mäster Amund nästan 150 år senare, ger ytterligare bevis på den viktiga roll platsen haft genom århundradena.

Vill du fördjupa dig i Södra Rådas historia finns mer att läsa här under Vetenskap >