Målningarna

Målningarna i Södra Råda kyrka i södra Värmland på gränsen till Västergötland var bland de mest välbevarade av sitt slag i Sverige. De tillkom under två perioder, dels 1323, dels 1494.

De äldsta målningarna fanns i koret och var utförda 1323 enligt dateringen som fanns skriven på väggen; ”Anno Domini MCCCXXIII domino episcopo Petro regnante”.  Vem konstnären är vet vi inte men det måste ha varit en skicklig målare som var tydligt influerad av den franska illustrerade manuskrift som hen kan ha sett i exempelvis Skara domkyrkas bibliotek.

Konstnären bakom långhusets figurativa måleri  var signerade mäster Amund tillsammans med året 1494.

Nästan hela långhuset var täckt av Amunds målningar, sammanlagt 130 olika scener. På väggarna visades Trosbekännelsen, pedagogiskt redovisad genom att avbildade apostlar visade fram symboliska bilder. I takvalvet myllrade det av bibliska bilder. Konstnären hade här satt in händelserna i återgivna miljöer hämtade ur hans egen 1400-talsvärld. Över öppningen in till koret mötte man en naivt målad Kristus i motivet om Yttersta domen. På ömse sidor knäböjde Maria och Johannes Döparen. Runt Kristus var det skön musik, änglar spelar på harpa och andra stränginstrument, på trumpet och på klockor.

Det gällde för de nyväckta döda, som tittade upp ur gravarna, att hamna hos jungfru Maria. Därifrån gick vägen till Petrus i himmelriket, målat på kyrkans norra sida. Ve dem som tvingades till Johannes sida i söder; här väntade djävulens väldiga, tandförsedda gap.