Sponsring

Bli en historisk framtidsbyggare!

Vill du också bli en historisk framtidsbyggare? Nu är det möjligt för dig att bli delaktig i Södra Rådas unika kunskapsbygge. Du kan vara med och bidra till den spåntillverkning som startade 2011 och fortfarande pågår. Fram till  december 2021 så har våra supportrar spånsrat oss med 247700 :-!

Spånen ska bekläda fasaden på kyrkan. Det kommer att gå åt omkring 30 000 spån till hela kyrkan. Vägen från träd till färdigt spån på koret är lång. Rätt virke ska ses ut i skogen, det ska fällas, kapas, klyvas och huggas till rätt form. varje spån tar ca 15-20 minuter från stock till färdigt spån att göra. Till långhuset kommer vi använda kluvna spån med sågad baksida, en något snabbare process.

Genom att betala in summan för fritt antal spån om 200 kronor styck till plusgiro 619 85 51-1 är du med. Vill du ge detta i present till någon?  Mejla oss för ett intyg. 

Spån till fasadbeklädnaden

 

Spånsponsring 2022 (221219) sammanlagt 22800kr

Losciale Dario 200

Grazia Losciale Kjellson 200

Ingegerd Pettersson 200

Marita Sidén 200

Marie-Louise Nässlander 200

Gunnar Wike 200

Per Berg 200

Lena Lillhager 200

Anders Törncrona 200

Ing-Marie Eriksson 200

Lis Carlid 400

Anna Berit Efraijmsson 200

Peder Karlsson 200

Håkan Jonsson 100

Lena Falk 200

Eva Maria Därehög 200

Hans Ekstav 200

Monica Bergstedt 400

Ann Charlotte Sandström ( Wadsbo Härskri) 200

Anna- Britta Wejbom 200

Bengt Bygdén 200

Ann Elisabet Magnusson 200

Sten Ovinder 200

Majvor Axelsson 200

Kerstin och o Sten Ove Andersson 400

Curt Rosenblad 200

Lolita Karlsson 200

Sara Lindholm 200

Per Silvin 400

Annika Franzon 200

Viktor Fougstedt 200

Katarina Widell 200

Elisabet Granlund 200

Hans E B Jonsson 200

Annelie Johansson 200

Monika Olsson 200

Eva Ströman 200

Anders Eriksson 200

Jan Arne Åkerberg (Porsche club Sverige) 200

Ingrid och Sven Jonsson 200

Carin Ahlström 200

Margareta Larsson 200

Kerstin Carlsson 200

Kerstin Andersson 200

Irene Kronvall 200

Lena Rosenberg 200

Magnus Kajser 500

Per-Anders Östling 200

Hans-Werner Stangier 200

Christina Claesson 200

Marie Ljungman 200

Elisabet Schager 200

Anita Ericson 200

Torsten Gordin 200

Anna Karin Bärjed 200

Fredrik Holm 200

Erik Hällgren 400

J Andersson Wiking och Lima de Faria 200

Jens Oldsberg 200

Gunilla Lindqvist 200

Inga -Lill Öjemark 200

Lars Uno Johansson 200

Erina Wasserfaller 200

Jan Jansson 200

Stefan Eriksson 200

Sofie Lindeström 200

Harald Möllmark 200

Fredrik Bergström 200

Annelie Johansson 200

Len- Marie Bostam 200

Lars Bostam 200

Monika Olsson 200

Ulf Borg 200

Birgit Kling 200

Arvid Artman 200

Jörgen Bergsten 200

Maria Bergsten 200

Björn Remneman 200

Anders Hammarström 400

Inger Svensson 200

Hans-Erik Eriksen 400

Leif Lindsten 100

Ingergerd Lindsten 200

Susanne-Marie Yvonne Eklund 200

Agneta Kronhamn Hallin 200

Inger Stenlund 200

Marie Drugge 200

Birgitta Nyäng 200

Kjell Nyäng 200

Kristin Svahn Petersson 200

Yvonne Fernmo 200

Liselott Quick 200

Sören Jonsson 200

Gunilla Hammar 200

Margareta Milton 200

Jan Fryxell 200

Spånsponsring Södra Råda 2021 (211130)

Torbjörn Lööf Göteborg 100 000 kr 20211119

Göran Ingmarson Hisings Backa 1 000 kr 20211116

Ingemar Elf Kristinehamn 500 kr 20211019

Britt-Marie Sandahl Mariestad 2 000 kr 20210901

Johan Sundberg Stockholm 10 000 kr 20210830

Evelina Goderholt Örebro 600 kr 20210803

Magdalena Eriksson Billdal   800 kr 20210727

Olof Granstedt Trelleborg 1 000 kr 20210726

Anneli Ståhl Falun   200 kr 20210511

Gerhard Dietrich Gunter Feist Uppsala 1 200 kr 20210406

Lars Svahn Karlskoga 200kr juni 

Spånsponsring Södra Råda 2020

Bernhard von Below Alingsås 1 000 kr 20200623

Svend Lindblom Karlskrona   200 kr 20200710

Pia Borg Lindblom Karlskrona   200 kr 20200710

Viktor Edlund Undersåker 200 kr 20200714

Göran Edlund Karlskoga 200 kr 20200715

Bo & Linnea Johansson, Sölvesborg 200 kr 20200720

Christina Edström Storfors 400 kr 20200806

Gunnar Andersson Bromma 800 kr 20200923

Carina & Johan Brändström,  Linhult200 kr20201109

Lena Cavallius Alingsås 200 kr 20201215

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spånsorlogg https://sodrarada.se/wp-content/uploads/2021/01/spånsorlogg-uppdaterad-januari-21.pdf