Kategorier
Uncategorized

Taklagsbygget är igång

Lyftmasterna som vi monterat på långhuset har träblock som gör det möjligt att dra upp 11 meters timmer på fyra personer. Fungerar över förväntan bra.

 

 

De två första byggveckorna är avklarade, vi har nästan timrat färdigt långhuset.

 

 

Här fäster vi fast repen och blocken i en 11 metare.

 

Jämnsides med långhustimringen pågår bygget av takstolar till koret.

Här spåras valvanfanget. Det är en liten hylla i timret  där det framtida innervalvet av tunna brädor ska vila.

Det färska timret står verkligen ut från det övriga solbrända timmerstommen. 2007 lade vi första varvet.

 

 

Undersökning av brandresterna till västgaveln

Ovan: Gunnar Almevik mäter upp de brandrester från gavelspetsen från kyrkans västra sida. Ett fåtal stockar är möjliga att lägga ut så att de motsvarar det ursprungliga läge de hade i väggen. Det här är värdefull information inför bygget 2018.

Mattias Hallgren klyver fram de bitar som ska bli s.k. takfotslutbrädor i mars 2017. Tiveden. Frej Wike filmar.

IMG_7029