Kategorier
Uncategorized

2021

Årets rekonstruktionsarbete är framme vid bygget av innertak, golv och dörrar. Vi bygger valven av naturligt krokiga träd och grenar som vi letat upp i skogen eller fått av bl.a Ekebogård på Kållandsö. först slås valvformen ut i naturlig storlek på marken därefter skarvar vi ihop delarna och formar till valvformen. Dessa hängs upp i åsarna och stöttas mot timmerväggarna.

Bygget beräknas vara färdigt i juli.

Därefter vidtar arbetet med att lägga golvet.

Kategorier
Uncategorized

Klyvning av ekplank till dörren

Amanda Nilsson, Daniel Eriksson och Kalle Melin har varit i skogen för att klyva fram plank till Södra Rådas dörr. Dörren är välfotograferad före branden. För något år sedan hittade även Kalle sågskivor tagna på  1980-talet av dörrbladets plankors nederkant. Sågskivorna togs då  för att kunna datera  dörren dendrokronologiskt. Det stora värdet för oss i rekonstruktionen är att vi kan dra slutsatser kring vad för material man föredrog på medeltiden och hur man tog ut plankorna  ur stocken. Det visade sig att man tagit ut brädorna långt från centrum. En av de ursprungliga brädorna var dessutom 70 cm bred och i sågskivorna hade dendrokronologen kunnat mäta 237 årsringar. Om de borthuggna årsringarna varit av samma bredd som de som klunde mätas så har trädet varit ca 4-500 år gammalt när det fälldes, ca 1m i diameter och av en fantastiskt fin kvalitè  med närmast kvistfri stam. Trädet vi klöv var av en helt annan kvalite ca 115 år gammalt och med en stamdiameter på ca 50 cm kärnved. Klyvningen av ek,  utifrån medeltida illustrationer och sågskivorna av dörren, är lite annorlunda än den styrda klyvning vi forskat fram för tillverkning av trobrädor av gran och fur. Klyvning av ek lämpar sig inte lika bra för att styras. speciellt inte för ett dörrblad som man lagt stor omsorg vid. Därför skedde klyvningen med avsikten att få hela fiber oavsett om det innebar att mycket ved höggs bort utan att kunna användas. För att starta upp klyvningen följde vi den information som finns från medeltiden, vi använde yxa och träklubba. När vi fått en öppning satte vi i kilar som fick styra klyvningen. Eftersom vi hade ett mycket klenare träd att utgå ifrån så fick vi tillverka 3 plankor istället för två. Klyvningen och diskussionerna dokumenterades av Hantverkslabbets filmare Anders Lundvang.

Amanda Nilsson har fått uppdraget att under handledning av Kalle och Daniel tillverka dörrbladet. tillverkningen kommer att ske utifrån de tolkningar vi kan göra av de bevarade bilderna och andra bevarade medeltida dörrar vi undersökt. Mer info kommer läggas upp senare

Skrivet av Kalle Melin

Kategorier
Uncategorized

Sommaröppet

Den 6 juni var det premiär för utställningen i kyrkan. Varje helg under juni, juli och augusti , utom midsommar, finns guide på plats.

Lördagen den 7 juli stänger kyrkplatsen 15.30

Välkommen!

Kategorier
Uncategorized

Årets takbygge avslutas

Under  den sista maj veckan avslutas årets taklagsbygge. Tyvärr är en del av finansieringen som insamlingstiftelsen hoppades uteblivit. Detta tillsammans med ett olycklig administrativt misstag som gjorde att kostnader som var budgeterade för 2017 istället hamnade på 2018 gjorde att vi tvingas avsluta årets bygge utan att färdigställa koret som planerat. Insamlingstiftelsen arbetar nu med finansiärerna för att säkerställa att vårt arbete kan fortsätta kommande år.

Kategorier
Uncategorized

Taklagsbygget är igång

Lyftmasterna som vi monterat på långhuset har träblock som gör det möjligt att dra upp 11 meters timmer på fyra personer. Fungerar över förväntan bra.

 

 

De två första byggveckorna är avklarade, vi har nästan timrat färdigt långhuset.

 

 

Här fäster vi fast repen och blocken i en 11 metare.

 

Jämnsides med långhustimringen pågår bygget av takstolar till koret.

Här spåras valvanfanget. Det är en liten hylla i timret  där det framtida innervalvet av tunna brädor ska vila.

Det färska timret står verkligen ut från det övriga solbrända timmerstommen. 2007 lade vi första varvet.

 

 

Undersökning av brandresterna till västgaveln

Ovan: Gunnar Almevik mäter upp de brandrester från gavelspetsen från kyrkans västra sida. Ett fåtal stockar är möjliga att lägga ut så att de motsvarar det ursprungliga läge de hade i väggen. Det här är värdefull information inför bygget 2018.

Mattias Hallgren klyver fram de bitar som ska bli s.k. takfotslutbrädor i mars 2017. Tiveden. Frej Wike filmar.

IMG_7029