Kategorier
Uncategorized

Klyvning av ekplank till dörren

Amanda Nilsson, Daniel Eriksson och Kalle Melin har varit i skogen för att klyva fram plank till Södra Rådas dörr. Dörren är välfotograferad före branden. För något år sedan hittade även Kalle sågskivor tagna på  1980-talet av dörrbladets plankors nederkant. Sågskivorna togs då  för att kunna datera  dörren dendrokronologiskt. Det stora värdet för oss i rekonstruktionen är att vi kan dra slutsatser kring vad för material man föredrog på medeltiden och hur man tog ut plankorna  ur stocken. Det visade sig att man tagit ut brädorna långt från centrum. En av de ursprungliga brädorna var dessutom 70 cm bred och i sågskivorna hade dendrokronologen kunnat mäta 237 årsringar. Om de borthuggna årsringarna varit av samma bredd som de som klunde mätas så har trädet varit ca 4-500 år gammalt när det fälldes, ca 1m i diameter och av en fantastiskt fin kvalitè  med närmast kvistfri stam. Trädet vi klöv var av en helt annan kvalite ca 115 år gammalt och med en stamdiameter på ca 50 cm kärnved. Klyvningen av ek,  utifrån medeltida illustrationer och sågskivorna av dörren, är lite annorlunda än den styrda klyvning vi forskat fram för tillverkning av trobrädor av gran och fur. Klyvning av ek lämpar sig inte lika bra för att styras. speciellt inte för ett dörrblad som man lagt stor omsorg vid. Därför skedde klyvningen med avsikten att få hela fiber oavsett om det innebar att mycket ved höggs bort utan att kunna användas. För att starta upp klyvningen följde vi den information som finns från medeltiden, vi använde yxa och träklubba. När vi fått en öppning satte vi i kilar som fick styra klyvningen. Eftersom vi hade ett mycket klenare träd att utgå ifrån så fick vi tillverka 3 plankor istället för två. Klyvningen och diskussionerna dokumenterades av Hantverkslabbets filmare Anders Lundvang.

Amanda Nilsson har fått uppdraget att under handledning av Kalle och Daniel tillverka dörrbladet. tillverkningen kommer att ske utifrån de tolkningar vi kan göra av de bevarade bilderna och andra bevarade medeltida dörrar vi undersökt. Mer info kommer läggas upp senare

Skrivet av Kalle Melin