P1070554

Med lyftmasterna dras timret upp längs granstammar