P1070529

April 2018. Stommen har nått sin fulla höjd, 4,80 m.