vapenhus-kyrka

Den gamla kyrkan i Södra Råda före branden 2001.