2017-10-13 13.57.47

Undersökning av brandresterna till västgaveln