Årets rekonstruktionsarbete


Efter åratal av förberedelser har vi nått fram till själva konstruktionen av Södra Rådas taklag. Med början i april så inleder vi arbetet. Det kommer av förklarliga skäl att vara en något avstängd arbetsplats men det ska gå att besöka oss och från lite håll se kyrkans gavlar timras upp, åsar hissas och takstolarna, takbrädor och spån spikas. Titta närmare på vår sida för evenemang för att se när hantverkare finns tillgängliga för guidning.

Som vanligt går det bra att boka en egen guidning via vår hemsida.

Gavelspets med utanpåliggande sparrar med sjunkmån, monterat och klart. Kalle och Mattias i spetsen. Amanda tog bilden.